Příroda nepoužívá výrazy k tomu, aby nás na něco upozornila. Svoje výrazy ukazuje svými skutky. Jestliže se jí něco nezdá, dá to důrazně znát. Jestliže nežádáme přijímat špatné věci, nesmíme je ani věnovat.

ekologie

Autor: Mark Morgan
Źródło: http://www.flickr.com
Není zlé, co konzumujeme, je špatné to, co z nás odchází. Pod konzumaci si nemusíme představovat jenom potraviny. Pohlcujeme různorodé informace, kresby, videa, slova jiných lidí. To vše do nás vniká. A my to musíme absorbovat. Jistou část odstranit, další si necháme déle a ještě další si ponecháme úplně. Někdy je ale potíž, že pokud toho je v nás spousta a k tomu jsme ještě pod nátlakem, odpovídáme tak, jak bychom nechtěli. Skrze výrazy smíme někoho se dotknout. Podobně je to s krajinou – Ucpáváme jí množstvím různorodých věcí, které později musí absorbovat. Při tom, si neuvědomujeme, že nějaké předměty se vstřebávají i několik desítek let. Zásluhou novodobým technologiím máme ale různorodá recyklační prostory, jaká pomáhají přírodě se vypořádat s nepořádkem. Také doma můžeme žít ekologičtěji. Nádoby na tříděný odpad je pomalu základní předměty, v každé domácnosti. Není to pohodlnější jenom pro přírodu, ale rovněž pro lidi. S pomocí tříděnému odpadu se z recyklovaných věcí mohou tvořit nové stejně cenné. V dnešní době už i ve firmách eventuálně ve školách se můžeme setkat s nádoby na roztřiďovaný odpad. Většinou jsou označené barvou, co nám usnadňuje rozpoznání konkrétního odpadku. Do společnosti si také můžeme opatřit čerpadlo na naftu. Takovéto čerpadlo dlouho a spolehlivě spolupracuje. Snadno jde upevnit na barely. Čerpadlo na naftu slouží k přidání nafty kdykoli v průběhu dne. S pomocí pistoli, která je k němu spojená, jde to lehce a rychle. A zásluhou toho se moc neznečistíme, ale spokojeně smíme vyrazit na další cestu. Ne jenom ty dvě věci smíme doma či ve firmě používat. Je mnoho jiných možnosti jak se podílet na zdokonalení a čistotě přírody.

zelenina

Autor: Rick Ligthelm
Źródło: http://www.flickr.com
Za podmínky, že svůj postoj naladíme na ochranu přírody, ona sama se nám za to odvděčí. Využívejme 100% možností, které máme dostupné. Tak se naučíme mnoho věcí, ne jenom o nás samotných, ale též o jiných lidech, či se naučíme vnímat krajinu a čerpat s ní, co nám poskytuje – Kingspan Environmental.