V Česku pokročilý průmysl se pořád rozvíjí a proto je vysoká poptávka o soudobé technologie. Díky tomu české výrobky se charakterizují skvělou kvalitou, velice hodnocenou zároveň v zahraničí (kde hodně tuzemských soudobých výrobku jde na prodej) a ve státu.

Protože v současné době v průmyslu pracuje kolem 40 % všech ekonimicky aktivních obyvatel, nutná je modernizace výroby, aby byla efektivnější. Také vysoká konkurenceschopnost v celé Evropě působí, že pokročilá technologie je nyní vnímaná jako nezbytnost.

laser

Autor: IPAS institute for photonics & advanced sensing
Źródło: http://www.flickr.com

K novinkám v české soudobé technologií patří třeba rozšíření druhů výroby ochranných přístrojů. Protože vzníká vysoká poptávka po observaci hranic a individuálních prostorů, ukázují se novodobý stroje které tento úkol činí velmi snadnější. Jsou to třeba sofistikované radary které umožňují pozorovat pohyb lidí a zvířat líp než průměrné senzory pohybu – například díky observaci zvyšení tělesné teploty. Takový přístroj může fungovat ikdyž pohybující objekt je skrytý za zdi. Současně i nejlépe vědět, že celý čas i vzníkají přístroje na ochranu perimetru a drony, které můžou splňovat rozmanité funkce – fotografování, dostání se k místům nedostupným pro člověka, přenos malých předmětů nebo detekce větřelců.

Jiný nový příklad zlepšování v ČR úrovni soudobých technologií je výroba optického vlakna , který funguje jako mikrofon. Je velmi diskrétní, protože se prezentuje úplně stejně jako obyčejný elektrický kabel. Pravděpodobně může fungovat nejenom k hlídání hranic, ale i v inteligentních budovách. Ty a jiné české výrobky pro bezpečnostní systémy jsou populární zvláště v exportu k Evropským sousedům; také jednou za nějakou dobu se ukázují „zelené“ vynálezy, které zlepšují vlastnosti už existujících přístrojů, například omezují produkci výfukových plynů nebo používaní elektřiny. Rovněž v odvětví elektroniky pro každodenní použití se ukázují pozoruhodné novinky. Česká pošta začala před jakousi dobou poskytovat složbu dopisu online. Díky ni místo v kanceláři tisknout firemní dopis a pak čekát na poště, stáčí ho napsát na počítače, uložit do PDF a odeslát k ČP cloud – díky tomu dopis může být vytištěn přímo na poště a odeslán. Může to vyřešit problém s dlouhými fronty a zavírací hodiny nejbližší počty.