Produkce v 21. století je současně velice rozsáhlé odvětví – patří k ni tak rozmanité druhy, jako na příklad zemědělství a potravinářský průmysl, výroba chemických výrobků, léků a zdravotnického zařízení, složitá elektronika, motorový a zbrojařský průmysl buď výroba elektřiny. V Česku a na celém světě ve velkém měřitku klíčová je role automatizace – díky ni výrobky se označují stejnými vlastnostmi, co silně působí na stav a množství vadného zboží. Během obyčejné současné výroby probíhají takové procesy, jako např. připrava látek, zpracování a na závěr testování, a je to velké množství krátkých činnosti.

Fabryka

Autor: Cory M. Grenier
Źródło: http://www.flickr.com

Nejlépe být si vědom, že již hromadná výroba velmi jednoduchého zboží, na příklad kukuřičných čipsů, je složení mnoha různých procesů. Na začátku kukuřičné kroupy buď mouka jsou vymyté, tlačené, termicky zpracované, míchané s tukem, koření a aromou (nejčastji v rotačním bubnu) a potom rozdělované a automaticky balené. V pokročílejší výrobě těchto činnosti je určitě víc – například složitost produkci automobilů se zakládá nejenom na obrovskému počtu rozmanitých částí, ale i na složitých činnostech, kterých cílem je test bezpečnosti a vhodného fungovaní vozidla. Kromě toho už v ČR asi 40 % obyvatel je zaměstaných v průmyslovém odvětví – důležití jsou kvalifikovaní a spolehliví zaměstance, kteří umějí kontrolovat průběh výroby, testovat, pracovat na montáži anebo dělat rozmanité činnosti svazané s organizaci práce. V ČR hlavní odvětví produkci jsou průmysl chemický, strojirenský (především automobilový, jenž dosáhl před krátkou dobou zajímavý úspěch), hutnický a produkce elektrické energie.

Maszyna produkcyjna

Autor: halfrain
Źródło: http://www.flickr.com

Nové směry ve výrobě jsou dnes výrazně spojené s kvalitou výrobků, zajímavý design, péči o ergonomie práci a přírodu. Často se objevují nové výnalezy; spíše průmyslové používaní tiskárny 3D – znamení času – v rostoucí míře ovlivní budoucí výrobu. Postupuje také honem úroveň automatizaci a množství technologií fungujících na alternativních zdrojech elektrické energie. Nyní docela zajímavé informace o nových technikách výroby jsou proveditelné hlavně na mnohých konferencech, festivalech a na internetu – tento zdroj informace je současně velice bohatý.