Krajina a barvy jsou v existenci každého člověka. Lidí, kteří bydlí na vesnici, touží mít kolem sebe hodně obchodů a lidi z velkoměst více zeleně. /
V tomto čase je realizovatelné vlastnit vše.