Monthly archives: Říjen, 2015

Různorodé nové jevy v technologií – tuzemské projekty

ČR je v ohledu průmyslu a technologie místo označující se vysokým stupněm inovaci. O dobré pozici tuzemských inovativních výrobků svědčí obrovská poptávka a počet festivalů a ostatních údalostí o věnovaných novinkám v technologií. K velice zajímavým jevům, na které nejlépe dát si pozor, je např. neobyčejně vysoká prodej českých aut, zvětšující se zájem o slunečnou energii a další zdroje “zelené“ energie, postupující robotizace české výroby a některé další údalosti. Nyní určitě stojí poznat několik klíčových a zajímavých informaci – např. o nových investicech.

Jaká je teď výroba – co stojí vědět

Produkce v obecném století je nyní velmi rozsáhlé odvětví – patří k ni tak různé typy, jako tř. zemědělství a potravinářský průmysl, výroba chemických výrobků, léků a zdravotnického zařízení, složitá elektronika, těžký a zbrojařský průmysl anebo výroba elektrické energie. V České republice a na celém světě v rostoucí míře vážná je role robotiky – díky ni výrobky se označují stejnými vlastnostmi, co silně působí na kvalitu a počet vadného zboží. Během typické dnešní výroby probíhají takové procesy, jako třeba připrava látek, zpracování a pak testování, a je to velký počet krátkých činnosti.