Zřídkakdo z nás uvědomuje si jak významné jsou pera v různorodných strojéch. Uživame per každého dne a můžeme je najít ve většíně věcí, které máme v náších bytech. Většina z ních funguje díky pružinam. Pružina obvykle je malou součástí velkých mašin. Jej vlív na pracovaní celého strojů je doopravdy mocný.