V moderní demokratické společnosti propaguje skoro každý jiné smýšlení a snaží se přesvědčit druhé, že právě to jeho je správné. Takovým způsobem se členíme do určitých seskupení.

Často si přejeme i otevřeně poukázat, jaké seskupení nebo mínění zastáváme. /
tetovačky

Autor: sailn1
Źródło: http://www.flickr.com
Každá seskupení, hnutí nebo myšlenkový proud si přeje jaksi zaznamenat, mnohdy jakýmsi symbolem, oblečením, účesem, citátem ale také jakousi podobou tetovačky. Takovým způsobem se snaží konkrétní skupina prezentuje svou jednotu. V dospívání kdokoli začíná myslet o společnosti a o existenci, vytváříme si své přesvědčení a chceme pozměnit zeměkouli. V dnešním světe je ale těžké se nenechat stáhnout proudem a nad míněním jiných přemítat a ne je jen zaostale převzít za vlastní. Nejen mladí lidé mnohdy ukvapeně převezmou mínění a začlení se do konkrétní grupy a touží to patřičně ukázat. Změní styl oblékání, vlasy, začnou nosit placku s jakýmsi citátem, nechají si vytvořit tetování a či v mírnější situaci si umísťují na kůži jakési tetovačky nebo razítka. /
Permanentní tetování je něco, co je nesnadno odstranitelné. Proto v případě, že máme konkrétní přesvědčení a potřebu to dát najevo heslem či symbolem na své tělo je náležité nejprve vyzkoušet henu popřípadě o cosi zkrácenou dobu přetrvávající tetovačky. Mnohokrát se chceme nechat zvýraznit jen naschvál, svéhlavosti či proto abychom měli pocit, že kamsi náležíme a ani nad tím pořádně neuvažujeme. S léty a přibývajícími zkušenostmi se můžou názory měnit a proto na to mysleme. /

Setrvávejme ve svých míněních a nemějme obavy ukázat veřejnosti, co prohlašujeme. Usilujme však nad věcmi přemýšlet a být kritičtí, co se týče přebrání mínění za vlastní, ale současně buďme otevření jiným přesvědčením.